05 April 2018 14:04

Kepada Para Penyedia yang sudah terdaftar di LPSE, Harap Melengkapi Data Penyedia Pada Aplikasi SIKaP (https://sikap.lkpp.go.id/). 

Data Penyedia Pada Aplikasi SiKaP digunakan Untuk E-lelang Cepat dan E-kontrak non E-tendering
Berikut kami lampirkan panduan penggunaan aplikasi SiKAP
Lampiran: